Får Já Lov Dansförening - Information

Information

Bakgrundsinformation

Dansföreningen Får Ja´ Lov startade den 3 oktober 1977 och började med kurser i gammaldans. 1982 fick föreningen en egen lokal på Friskväderstorget och då utökades programmet med buggkurser.
2001 flyttades verksamheten till Brunnshuset i Brunnsbo där vi fortsatte med både gammaldans och bugg.

2005 kom så ytterligare en flytt och då till Kulturhuset på Selma Lagerlöfs Torg.

Från och med hösten 2020 bedrivs våra danser på Tuve Kulturpunkt, Tuve Torg

Föreningen arrangerar danskvällar med levande musik av populära orkestrar.

Många av klubbens medlemmar är aktiva dansare ute på dansbanorna i Västsverige. Några av de arrangemang som klubben deltar i är: Nordstadssvängen, Torgdagarna i Backa och Tuve samt Kulturkalaset i Göteborg.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr. Stötta gärna vår förening som ger så mycket glädje, social gemenskap och inte minst motion på ett trevligt sätt.

INNEHÅLL