Får Já Lov Dansförening - Danspar

Välkommen till dansföreningen FÅR JA´LOV

Hej alla dansare
Här kommer dock lite information till er angående hur verksamheten fortfarande påverkas pga. Covid 19 pandemin.

Höstens verksamhet

Under sommaren 2020 genomförde styrelsen en förfrågan, bland er, angående höstens danser.
Denna förfrågan mynnade ut i att en majoritet ansåg att vi skulle skjuta upp verksamheten till efter nyår. Vi har även varit i kontakt med folkhälsomyndigheten samt polisen om hur vi skall tänka angående uppstart av verksamheten igen. Sammantaget säger alla (utom ett fåtal dansare) att vi skall vänta med starten.
Detta har legat som grund för styrelsens nedanstående beslut:

• Den planerade uppstartsfesten den 9/9 ställs in
• Den planerade starten av verksamheten den 15 september är uppskjuten till januari 2021

Årsmöte

Årsmötet som planerats till den 9 september är tyvärr inställt tillsvidare. Vi hoppas kunna genomföra detta under höstens

 

Uppdatering av information kommer att ske på denna sida

 

Följ oss även på facebook.
 

INNEHÅLL