Får Já Lov Dansförening - Danspar

Välkommen till dansföreningen FÅR JA´ LOV

Välkomna till buggkurs tisdagar och gammaldanskurs onsdagar. Lokalen är som vanligt Kulturhuset Selma Lagerlöfs torg med 3 undantag.

OBS!

Buggen den 27:e mars är i Backa Folkets hus.

 

Dansuppvisning

Nordstadssvängen Lördagen den 3:e mars 2018

Dansuppvisning i Nordstan vid lunchtid med röd Fårjalov skjorta, handduk och svart slips
Avgift 200 per par. Anmälan på gammaldanskvällar (onsdagar) eller med mail före den 17 Jan.
mailadress: Styrelsen@farjalov.se

Danskvällar

  •  9/3 Årsmöte
   Årsmöte 19 00-20 00 Fredagsdans 20 00 – 23 00 i Granngårder
   till Charlies ork. Till dansen är alla Välkomna!

 

 • 20/4 Buggkurs och danskväll.
  Vårfinal i Granngården Dans till Levins 19 00 – 22 00.
  Alla välkomna!

Kurskvällar se Bugg- och Gammaldanskurser.

Orkestrar och Spelmän 2018

. 

Dansföreningen FÅR JA´ LOV

Får Ja´ Lov Dansförening håller till i Backa Kulturhus på Selma Lagerlöfs Torg, där vi har kurser i både Bugg och Gammaldans.
Buggar gör vi tisdagar i tre omgångar från kl 18:30 till 21:30, se Buggkurser.
Gammaldans kör vi onsdagar även det i tre omgångar från kl 18:00 till 21:40, se Gammaldanskurser. Vid flera kurskvällar dansar vi till levande musik, övriga kvällar till inspelad musik.
Några gånger, vår och höst, arrangerar vi danskvällar med populära orkestrar som spelar upp till såväl bugg som gammaldans och foxtrot.

Får Já Lov - Nordstadssvängen 2015-02-07
Föreningens medlemmar syns tydlig med sina röda skjortor när vi är ute på dansuppvisningar i första hand ute på Hisingen men även på Nordstadssvängen i februari och Kulturkalaset i augusti.

För mer information om våra aktiviteter, kurser och danskvällar använd menyerna.
Följ oss även på facebook.
 

Frivilliga krafter efterlyses till våra dans- och kurskvällar

Vill du bidraga till föreningens verksamhet men känner att du inte har den tid som behövs. Då kanske enstaka insatser som att hjälpta till vid danskvällar eller i serveringen vid kurskvällar kan passa dig. Tag i så fall kontakt med någon av oss i styrelsen.

INNEHÅLL