Får Já Lov Dansförening - Danspar

Välkommen till dansföreningen FÅR JA´ LOV

I höst 2019 är alla välkomna till  gilles- och gammaldans på onsdagar med start 4 september i nya Selma Center.
Nybörjarkurs kl 18 00
Fortsättningskurs kl 19 00

Du är välkommen till bugg på tisdagar med start 3 september också i nya Selma Center
Nybörjarkurs kl 18 00 Denna timme är gratis de tre först gångerna.
Fortsättningskurs kl 19 00.

Mia är ledare både tisdagar och onsdagar

Avgift 80 kr eller 425 kr/7 gånger. Den senare kräver medlemskap 100kr.

Den 8/8 är det uppvisning/ prova på under Gothenburg Kulture Festival kl 17 30 vid Kungportplatsen.

Lördagen  31/8 är det vid uppvisning vid invigning av Selma Center. Tiden ännu oklar.

Följ oss även på facebook.
 

Frivilliga krafter efterlyses till våra dans- och kurskvällar

Vill du bidraga till föreningens verksamhet men känner att du inte har den tid som behövs. Då kanske enstaka insatser som att hjälpta till vid danskvällar eller i serveringen vid kurskvällar kan passa dig. Tag i så fall kontakt med någon av oss i styrelsen.

INNEHÅLL