Får Já Lov Dansförening - Information

Information

Bakgrundsinformation

Dansföreningen Får Ja´ Lov startade den 3 oktober 1977 och började med kurser i gammaldans. 1982 fick föreningen en egen lokal å Friskväderstorget och då utökades programmet med buggkurser.
2001 flyttades verksamheten till Brunnshuset i Brunnsbo där vi fortsatte med både gammaldans och bugg. 2005 kom så ytterligare en flytt och då till Kulturhuset på Selma Lagerlöfs Torg, där verksamheten bedrivs i dag.

Föreningen arrangerar varje år utöver kursavslutningar även flera danskvällar med populära orkestrar.

Många av klubbens medlemmar är aktiva dansare ute på dansbanorna i Västsverige. Några av de arrangemang som klubben deltar i är: Nordstadssvängen, Torgdagarna i Backa och Tuve samt Kulturkalaset i Göteborg.

Under 2016 har föreningen infört ett datoriserat system för hantering av medlemmar, kurser och ekonomi. Med start 2017 används systemet för fakturering av alla avgifter. Betalningar görs till Pg 926498-7.

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr. Stötta gärna vår förening som ger så mycket glädje, social gemenskap och inte minst motion på ett trevligt sätt. Som medlem betalar du en lägre entréavgift till danskvällar än icke medlemmar, du får även 10% rabatt på skor och tillbehör hos dansskor.se.

Frivilliga krafter efterlyses till våra dans- och kurskvällar

Vill du bidraga till föreningens verksamhet men känner att du inte har den tid som behövs. Då kanske enstaka insatser som att hjälpta till vid danskvällar eller i serveringen vid kurskvällar kan passa dig. Tag i så fall kontakt med någon av oss i styrelsen.

Kursavgifter

Buggkurser 400:- 7 ggr. För steg 2 gäller även 80:-/gång.

Gammaldans 400:- för 7 ggr alt 80:-/gång.

I avgiften ingår enklare fika. Vid flera kurstillfällen dansar vi till levande musik, gäller både bugg och gammaldans.

Kursutvärdering

Var gärna med och påverka utformningen av kurskvällarna genom att lämna dina synpunkter i enkäten ”Får Já Lov – Kursutvärdering”, som kan lämnas vid någon av kurskvällarna. Tack för din medverkan.

Dansresan till Kroatien 2-9 juni 2016

Tillsammans med Buggskolan var ett stort antal dansare från Får Ja´ Lov med på en härlig dansresa till Kroatien första veckan i juni. Bilder från resan finns på Får Ja´ Lov facebooksida.

Nordsstadssvängen 11 februari 2017, inget nytt rekord

Men vi var den klart största föreningen på dansgolvet. Det stora antalet och våra röda skjortor gjorde att vi syntes tydligt överallt. Bilder finns under ”Bilder”.

Kärradagen september och Kulturkalaset augusti 2016

TUSEN TACK ALLA SOM VAR PÅ PLATS!
Ni bidrog stort med att göra dagen och kalaset till sprudlande upplevelser för många människor. Succé!

INNEHÅLL