Buggkväll med Sture Persson 2016-12-13

Höstens sista kurskväll med bugg 2016-12-13. Bugglärare Kjell-Åke Stålstrand och Britt-Marie Ståhl, spelman Sture Persson.
Foto: Klas Eliasson


INNEHÅLL