Nordstadssvängen 2016-02-13

Får Ja´ Lov var klart största föreningen med 34 dansande par.
Foto: Klas Eliasson


INNEHÅLL